O MNIE

Od 2015 roku pełnię funkcję adiunkta w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Wykładam, prowadzę seminaria licencjackie i magisterskie oraz ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: chemia kosmetyczna oraz podologia.

Od 2013 roku wykonuję ekspertyzy technologiczne z branży chemicznej, kosmetologicznej, dermatologicznej oraz farmaceutycznej. Ekspertyzy wstępne oraz pełne projektów w zakresie opisu założeń technicznych, oceny metod i zaproponowanych rozwiązań pod kątem technologicznej wykonalności, zaawansowania technologicznego, oceny innowacyjności oraz analizy zaproponowanych technologii.

Od roku 2009 współpracuję z Pracownią Chemii Makromolekuł Biologicznych, Katedry Biotechnologii Molekularnej UG, gdzie realizuję projekty naukowe.

Byłam kierownikiem dwóch Grantów Krajowych dotyczących „Badania przenikalności peptydów przeprowadzanych in vitro na komorach dyfuzyjnych typu Franza” oraz „Oligopeptydy w kosmetyce – projektowanie sekwencji, synteza oraz badania właściwości w kosmetykach”.

Jestem Laureatką wielu nagród i stypendiów m.in. Nagrody Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, beneficjentką stypendium w ramach projektu „InnoDoktorant” oraz „Kształcimy najlepszych”. 

 

Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 17 prac oryginalnych i przeglądowych. Jestem Autorką i Współautorką ponad 40 wystąpień i prezentacji na konferencjach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Byłam Promotorem ponad 40 prac licencjackich (w tym 8 wyróżnionych) oraz 10 prac magisterskich. 

Od 2018 roku zajmuję się prowadzaniem warsztatów chemicznych dla dzieci oraz warsztatów praktycznych dla osób związanych zawodowo z branżą kosmetologiczną i podologiczną. 

WYKSZTAŁCENIE

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Chemia organiczna i biochemia

projektowanie i synteza oligopeptydów, badania właściwości fizyko chemicznych, zastosowanie składników aktywnych w produktach kosmetycznych

2009 - 2014

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Stopień Doktora Nauk Chemicznych w dyscyplinie Chemia

Kosmetologia

oddziaływanie substancji biologicznie czynnych na komórki skóry, pielęgnacja twarzy i ciała

Podologia

defekty stóp i paznokci, terapia wrastających paznokci, zespół stopy cukrzycowej 

2004 - 2009

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Magister Ochrony Środowiska

2006 - 2008

"Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji

Technik Usług Kosmetycznych, Podolog

Biologia i biotechnologia molekularna

projektowanie molekuł DNA, białek i procesów enzymatycznych, klonowanie, technologie izolowania DNA